Ukončenie odberu - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Ukončenie odberu

Ukončenie odberu

TIP: Ešte kým začnete

Premyslite si, či chcete naozaj ZRUŠIŤ odberné miesto, alebo len prerušiť distribúciu elektriny do tohto miesta. Ak ide o prerušenie, kontaktujte svojho DODÁVATEĽA ELEKTRINY. Kto je vašim dodávateľom si viete overiť vo faktúre za elektrinu alebo ho nájdete v zozname dodávateľov.

Zrušiť odberné miesto sa oplatí, ak už neplánujete vôbec využívať odberné miesto. Majte však na pamäti, že ak v prípade NN napäťovej úrovne do 6 mesiacov nebude odber obnovený, demontujeme elektromer a ďalší odber bude možný až po zriadení nového odberného miesta aj s príslušnými náležitosťami ako zaplatenie pripojovacieho poplatku. Pri VN a VVN napäťovej úrovni sa tak udeje dokonca HNEĎ po ukončení odberu. Každý ďalší odber tak podlieha kompletnému procesu od žiadosti, cez vyjadrenia až po úhradu pripojovacích poplatkov.

Ukončenie odberu netrvá dlho. Predpokladom je, aby ste predložili všetky potrebné doklady.

Zmluvu o pripojeni môžete ukončiť aj výpoveďou

Stačí ak nám ju doručíte vo forme listu, kde uvediete číslo odberného miesta príp. jeho EIC kód. Výpovedná lehota začne plynúť v zmysle Prevádzkového poriadku. Výpoveď môžete doručiť poštou, e-mailom alebo cez portál eVSD. Stačí ak po prihlásení do svojho účtu využijete formulár eReklamácia v záložke Prehľad.