Skúšobná prevádzka - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Skúšobná prevádzka

Skúšobná prevádzka

Ako to prebieha?

Ak chcete predísť zbytočným nákladom kvôli zle nastavenej rezervovanej kapacite, alebo ste inštalovali kompenzačné zariadenie na elimináciu spätnej dodávky jalovej elektriny (účinník), odporúčame vám požiadať o skúšobnú prevádzku.

Tú si môžete dohodnúť pre nové aj existujúce odberné miesta (OM) na napäťovej úrovni NN, VN a VVN.

Skúšobný režim je možné nastaviť maximálne na 3 mesiace a požiadať oň môžete raz za rok pre každé odberné miesto. Ani pri ňom nesmiete prekročiť dojednanú maximálne rezervovanú kapacitu.