Rekonštrukcia so zmenou MRK - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Rekonštrukcia so zmenou MRK

Rekonštrukcia so zmenou MRK

Ako to prebieha?

Najčastejšie budete o zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (inak povedané ampérovej výšky hlavného ističa pred elektromerom) žiadať, ak vám už pôvodný istič nestačí. Napríklad pri komplexnej rekonštrukcii elektrických rozvodov, inštalácii nového elektrického zariadenia v prevádzke, rozšírení kapacity výroby a podobne.

Do úvahy pripadá zníženie aj zvýšenie MRK a zmena medzi 1- a 3-fázovým pripojením. Ak pôjde o zvýšenie MRK alebo počtu fáz, počítajte s pripojovacím poplatkom. Jeho výšku nájdete v cenníku (pre NN) alebo v cenníku (pre VN/VVN). Ak plánujete zníženie, pamätajte, že to môžete urobiť len raz za 12 mesiacov. To neplatí pre VN a VVN pripojenie. Podrobnejšie o pravidlách stanovovania ceny pri zmene MRK sa dočítate v Cenníku distribúcie

Čas potrebný na vybavenie zmeny MRK výrazne záleží od rýchlosti, akou dokážete zabezpečiť jednotlivé kroky. Jednoduché (bezproblémové) zmeny zvyknú trvať len niekoľko dní alebo dokonca hodín. Zložité prípady vám môžu zabrať aj viac času.