Rekonštrukcia bez zmeny MRK - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Rekonštrukcia bez zmeny MRK

Rekonštrukcia bez zmeny MRK

Ako to prebieha?

Tento proces budete musieť absolvovať, ak rekonštruujete svoju prípojku a nepotrebujete pri nej zmenu maximálnej rezervovanej kapacity (inak povedané ampérovej výšky hlavného ističa pred elektromerom). Spravidla ide o prípady ako presun technológie na iné miesto, dispozičnú kolíziu technológie a elektromerového rozvádzača a s tým spojenú prekládku elektromerového rozvádzača do plota a pod.

Čas potrebný na vybavenie povolenia takejto rekonštrukcie výrazne záleží od rýchlosti, akou dokážete zabezpečiť jednotlivé kroky. Jednoduché (bezproblémové) zmeny zvyknú trvať len niekoľko dní alebo dokonca hodín. Zložité prípady vám môžu zabrať aj viac času.