Nový odber - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Nový odber

Nový odber

Ako to prebieha?

Tento proces sa hodí, ak rozbiehate výstavbu novej podnikateľskej prevádzky, budujete novú výrobnú halu, hotel, školu, či iný podnikateľský objekt, prípadne ak chcete v už existujúcom areáli vytvoriť nové odberné miesto so samostatným meraním spotreby.

Čas potrebný na pripojenie nového odberného miesta výrazne záleží od toho na akej napäťovej úrovni budete pripojení. To sa dozviete najneskôr zo stanoviska VSD k podmienkam pripojenia. Spravidla to vie posúdiť aj váš energetik alebo projektant, ktorý pre vás pripravuje pripojenie vašej investície do distribučnej sústavy VSD.

Pripomíname, že zložité prípady spojené s rozširovaním distribučnej sústavy vám môžu zabrať aj niekoľko mesiacov a vyžiadajú si nemalé investície.

Zo Stanoviska VSD sa dozviete cez akú napäťovú úroveň sa bude pripájať do distribučnej sústavy. Podľa toho sa bude mierne líšiť ďalší postup: