Existujúci odber - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Processes
  4. Existujúci odber

Prepis vlastníka

Ako to prebieha?

K zmene obchodného partnera (prepisu zmluvy) dochádza najčastejšie pri predaji a kúpe nehnuteľností. Sú však aj iné prípady, kedy je potrebný prepis (dedičstvo a pod.).

V prípade ak nedochádza k zmene vlastníka odberného elektrického zariadenia a mení sa len odberateľ na odbernom mieste, nová Zmluva o pripojení sa neuzatvára a požadovanú zmenu odberateľ rieši vo vzťahu k dodávateľovi elektriny. (Typické pri zmene nájomníkov a pod.)

POZOR: Zmluva o pripojení sa uzatvára výlučne s vlastníkom odberného elektrického zariadenia (pripojený podnikateľský objekt alebo trafostanica). Teda, spravidla výlučne s vlastníkom nehnuteľnosti. Prepis vlastníctva netrvá dlho. Predpokladom je, aby ste predložili všetky potrebné doklady.