Ako to funguje? - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Companies and Organizations
  3. Rental flats
  4. Ako to funguje?

Ako to funguje?

Výmena údajov prebieha využitím nových technológii, teda IMS elektromerov s odpojovačom, GSM/GPRS komunikáciu a PLC komunikáciu (power line communication – prenos údajov prostredníctvom silových káblov elektrických sietí).

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“), je schopný merať množstvo spotrebovanej energie pomocou inteligentného elektromera s odpojovačom , umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos, zapínanie a vypínanie a elektronické poskytovanie týchto údajov.

Zber údajov z IMS – elektromerov do koncentrátora prebieha prostredníctvom PLC komunikácie. Tak isto aj ovládanie odpojovača. Prenos údajov medzi koncentrátorom a centrálou prebieha pomocou GSM/GPRS komunikácie.

Ako správne vybudovať distribúciu a meranie?

Ak sa vo Vašej obci rozhodnete zaviesť Udržateľný systém dodávky elektriny od VSD, bude potrebné, aby elektrické rozvody v bytovke ako aj prípojné vedenie a ďalšie súvisiace distribučné prvky spĺňali vopred stanovené pdf technické parametre.

Odporúčame, aby ste sa o presných detailoch inštalácie poradili vopred, už vo fáze podania žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy a tiež pri príprave projektovej dokumentácie elektrickej prípojky.