Zraniteľný odberateľ - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Zraniteľný odberateľ

Zraniteľný odberateľ

Zraniteľným odberateľom elektriny v domácnosti ste vtedy, ak sú vaše životné funkcie závislé od odberu elektriny, alebo ak ste ťažko zdravotne postihnutý a elektrinu využívate na vykurovanie. Väčšinou ide o domácnosti, kde sa starajú o tzv. vitálne indikovaných pacientov, teda o ľudí na dýchacích prístrojoch, dialýzach a podobne.

Túto skutočnosť nám musíte oznámiť a preukázať priamo do VSD alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. Je to dôležité preto, aby sme za žiadnych okolností nedopustili, že budete bez elektriny. Je to dôležité pri prácach spojených s plánovaným prerušením distribúcie elektriny. Ale VSD má definované aj dôkladné interné predpisy pre situácie, keď dôjde k neplánovanému výpadku. V oboch prípadoch je najdôležitejšie, aby sme o vás vedeli, inak nevieme konať.

Je preto nutné dodržať nasledujúci postup.

POZOR: Ak vám oznámime plánované prerušenie, musíte nám do 7 dní od jeho doručenia potvrdiť telefonicky, že ste ho prijali. Aj to zvyšuje našu istotu, že neohrozíme životy ľudí, závislých od elektriny.