Ročná spotreba - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Ročná spotreba

Ročná spotreba elektriny

Sledovať spotrebu má význam vo všetkých oblastiach. Nie len na bankovom účte, či v aute, ale aj pri elektrine doma. Aby ste mohli robiť účinné opatrenia, potrebujete mať základné dáta. Teda vedieť, koľko ste doteraz spotrebovali.

Pohodlne

Nemusíte nikam chodiť, ani sledovať svoj elektromer. Ak máte na našom eVSD účet a priradené k nemu odberné miesto, máte 24 hodín denne 365 dní v roku k dispozícii aplikáciu Info o spotrebe a výrobe. Z pohodlia domova tak môžete kedykoľvek zistiť akú máte na vašom odbernom mieste spotrebu. Detailnosť informácie bude závisieť od toho aký mate druh merania.

Podrobné krivky

Informácie o nameraných údajoch sú poskytované v závislosti na druhu merania podľa typu elektromera.

Pre odberné miesta s inteligentným meraním je k dispozícii diagram (graf) odberu elektriny v 15 minútových intervaloch. Namerané údaje za predchádzajúci deň sú dostupné najskôr po 8:00 hod. nasledujúceho dňa.

Je k dispozícii prehľad o činnej a jalovej elektrickej práci, štatistické údaje, grafy a export dát.

Typové diagramy

Odberatelia elektriny s indukčným (kotúčikovým) alebo statickým (jednoduchým elektronickým) elektromerom si môžu prezrieť zúčtovanú spotrebu elektriny a exportovať dáta v rozsahu zvolenom pre vyhľadávanie.

Prihlásiť sa

Aj písomne

V prípade, že vám z nejakého dôvodu nevyhovuje prezeranie spotreby na našom WEB-e a na odbernom mieste máte nainštalované inteligentné meranie, je možné jedenkrát ročne požiadať VSD, a.s. ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy o bezodplatné poskytnutie meraných údajov o odbere elektriny za každú hodinu v štvrťhodinovom rozlíšení.

Rozsah, termín a spôsob spracovania údajov, stanovený v platnej legislatíve, je uvedený písomnej žiadosti. Žiadosť môžete zaslať e-mailom na adresu mer_hodnoty@vsds.sk alebo písomne na našu korešpondenčnú adresu

Požiadať

TIP:

O meraní elektriny sa veľa dozviete aj v  inej časti tejto stránky. Ak vás zaujíma aké máme elektromery, aké sú typy merania, kedy máme nízke tarify a kedy vysoké, prejdite na kapitolu Meranie distribúcie elektriny.