Ukončenie odberu - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Processes
  4. Ukončenie odberu

Ukončenie odberu

TIP: Ešte kým začnete

Premyslite si, či chcete naozaj ZRUŠIŤ odberné miesto, alebo len prerušiť distribúciu elektriny do tohto miesta. Ak ide o prerušenie, kontaktujte svojho DODÁVATEĽA ELEKTRINY. Kto je vašim dodávateľom si viete overiť vo faktúre za elektrinu alebo ho nájdete v zozname dodávateľov.

Zrušiť odberné miesto sa oplatí, ak už neplánujete vôbec využívať odberné miesto. Majte však na pamäti, že ak do 6 mesiacov nebude odber obnovený, demontujeme elektromer a ďalší odber bude možný až po zriadení nového odberného miesta aj s príslušnými náležitosťami ako zaplatenie pripojovacieho poplatku.

Ukončenie odberu netrvá dlho. Predpokladom je, aby ste predložili všetky potrebné doklady.

Zmluvu o pripojeni môžete ukončiť aj výpoveďou

Stačí ak nám ju doručíte vo forme listu, kde uvediete číslo odberného miesta príp. jeho EIC kód. Výpovedná lehota začne plynúť v zmysle Prevádzkového poriadku. Výpoveď môžete doručiť poštou, e-mailom alebo cez portál eVSD. Stačí ak po prihlásení do svojho účtu využijete formulár eReklamácia v záložke Prehľad.