Hromadné odplombovanie / zaplombovanie - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Processes
  4. Hromadné odplombovanie / zaplombovanie

Hromadné odplombovanie / zaplombovanie

Ako to prebieha?

V bytových domoch sa niekedy stretávame s potrebou hromadne odplombovať a zaplombovať odberné miesta. Najčastejšie sa to deje pri rekonštrukcii tzv. stúpačkových rozvodov.

Postup a náležitosti samotnej rekonštrukcie sú rovnaké ako pri jednotlivých odberných miestach, ale pre samotné odplombovanie a následné zaplombovanie použije správca bytového domu nasledujúce tlačivo.

Žiadosť môžete podať poštou, osobne alebo e-mailom. Po prihlásení do vášho účtu na eVSD môžete tiež využiť formulár eReklamácia v záložke Prehľad.