Zmena sadzby pre nebytové priestory - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Processes
  4. Zmena sadzby pre nebytové priestory

Zmena sadzby pre nebytové priestory

Vediete spoločenstvo vlastníkov bytov? Ste poskytovateľom správcovských služieb v bytových domoch? Mali by ste vedieť, že za elektrinu na prevádzku spoločných priestorov, nebytových priestorov či spoločných zariadení môžete platiť rovnako ako za elektrinu pre domácnosti. Má to ale jednu podmienku. Takéto používanie odberného miesta musí byť výlučné. Teda nesmie byť používané aj na podnikanie. Ako si to viete dať do poriadku?

Ako na to?

Ak máte zmluvu Zmluvu o združenej dodávke s vašim dodávateľom elektriny, požiadajte o zmenu cez neho. Kto je vašim dodávateľom si viete overiť vo faktúre za elektrinu alebo v zozname dodávateľov.

Čo ak sa niečo zmení?

Akúkoľvek zmenu údajov nám hneď oznámte aby sme predišli nedorozumeniam. Ak sa spoločné priestory začnú využívať na podnikanie, VSD urobí odpočet a vystaví faktúru za doterajšie obdobie. Od prvého dňa nasledujúceho mesiaca vám začneme účtovať sadzbu podľa nových podmienok.

Pozor

Ak prídeme na to, že sadzbu pre domácnosti využívate neoprávnene, budeme to považovať za neoprávnený odber a riskujete trestnoprávne konanie a úhradu