Ističová poradňa - eDSO

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Households
  3. Ističová poradňa

Ističová poradňa

Prečo meníme ceny?

Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dochádza od 1. januára 2021 k zmene spôsobu výpočtu poplatkov za distribúciu elektriny na Slovensku.Táto zmena sa dotkne v prípade východného Slovenska všetkých domácností v sadzbách D4 a D6. (tzv. kúrenárske sadzby). Pre sadzbu D5 bude nový cenník platný od 1. 4. 2020.

Má za cieľ uplatniť pri domácnostiach nadštandardne využívajúcich elektrinu princíp väčšej adresnosti nákladov, a síce aby každý spotrebiteľ platil len za to, čo naozaj potrebuje a spotrebuje. Distribučné spoločnosti totiž vynakladajú nemalé finančné prostriedky na udržovanie svojej sústavy tak, aby mal každý k dispozícii potrebnú kapacitu.

Ako sa mení výpočet ceny?

Cena sa aj naďalej skladá z fixnej a variabilnej zložky. Kým doteraz bola fixná cena pre každú sadzbu pevne stanovená (napr. pre D4 to bolo 11,42 EUR/mesiac, tak po novom to bude 0,324 EUR/každý Ampér (hlavného ističa)/mesiac (napr. pri 25 A je to 8,11 EUR/mesiac). Variabilná zložka zostáva konštruovaná rovnako: ako poplatok za 1 kWh/mesiac. Pripomíname tiež, že distribučné poplatky tvoria cca 1/3 koncovej ceny elektriny.

Prečo znamená 10 A navyše 40 € ročne?

Pretože v zákazníckom systéme VSD evidujeme pre vaše odberné miesto z minulosti hodnotu hlavného ističa, ktorá sa javí zbytočné vysoká. Je veľmi pravdepodobné, že vám postačuje istič na úrovni 32 resp. 25 A. Ak máte v súčasnosti napr. 60 A istič resp. dokonca iba vypínač (tzv. čapák), prejaví sa to vo vašej faktúre. Každých 10 A ističa naviac než reálne potrebujete, znamená zbytočne minutých 40 € za rok "navyše", teda než je žiaduce. Je rozumnejšie tieto prostriedky použiť na inštaláciu moderného istiaceho prvku s primeranou ampérovou hodnotu. Získate tak vyššiu úroveň bezpečnosti a do budúcnosti predídete zbytočným nákladom za elektrinu.

Prečo mám platiť za istič, veď ja ho už mám?

Nejde o poplatok za istič ako taký. Zavedením nového spôsobu výpočtu distribučných poplatkov sa mení len metóda výpočtu fixnej zložky ceny. Tá bola aj v minulosti, ale bola spojená s mesačnou platbou za odberné miesto, nie od kapacity, ktorá bola rezervovaná v distribučnej sústave pre toto odberné miesto. Je to podobná logika ako pri výpočte povinného zmluvného poistenia za vozidlo, ktorá sa odvádza od objemu motora resp. od jeho výkonu.

Teda koľko budem platiť za istič po novom?

Fixná časť ceny elektriny (odvedená od ampérovej hodnoty hlavného ističa) bola doteraz napríklad v sadzbe D4 na úrovni 11,42 €/mesiac a po novom to bude za 25 A istič 8,11 €/mesiac a za 32 A istič 10,39 €/mesiac. Ale ak máte zbytočne predimenzovaný ("veľký" istič) a rozhodnete sa nič nezmeniť a ponechať si ho, budeme vám účtovať za jeho hodnotu. Čiže napr. v prípade 60 A sumu 19,48 €/mesiac.

Prečo sa oplatí mať hlavný istič?

Aby Váš majetok, zdravie a bezpečnosť neboli ohrozené požiarom, elektrickým skratom alebo úrazom elektrinou. Ak je Vaša domácnosť ešte vybavená zastaralým prvkom – vypínačom, ktorý je najčastejšie označený slovami "Tahem zapnout/Stiskem vypnout", odporúčame Vám ho čo najskôr vymeniť za hlavný istič, ktorý korektne plní istiacu funkciu.

Ako vyzerá istič?

Hlavný istič je spravidla umiestnený v elektromerovom rozvádzači. Hlavný istič spomedzi iných ističov rozoznáte tak, že bude mať najvyššiu hodnotu ampérov, označenú písmenom A, napríklad 32 A.

Čo nie je istič?

Ak máte doma niečo takéto, mali by ste si ho vymeniť za istič:

Mám čapák, ale je na ňom 25 A. Čo mám robiť?

Áno, skúsenosti zákazníkov potvrdzujú, že tzv. čapáky (vypínače označené slovami "Tahem zapnout/Stiskem vypnout") majú niekedy na kryte vyrazenú ampérovú hodnotu. Neznamená to však, že slúžia ako istiaci prvok. Aj tu platí, že istič je potrebný, aby Váš majetok, zdravie a bezpečnosť neboli ohrozené požiarom, elektrickým skratom alebo úrazom elektrinou. Dôrazne preto odporúčame jeho výmenu za istič primeranej hodnoty.

Kde ho nájdem?

V prípade rodinných domov by mal byť umiestnený na verejne prístupnom mieste (napr. v plote). Mal by byť opatrený plombou VSD a je na ňom viditeľné, akú má ampérovú hodnotu (napr. 3 x 25 A). V starších domoch je možné, že je istič aj rozvádzač na fasáde domu alebo v obslužných priestoroch (vstupná chodba, pivnica a pod.). V bytových domoch býva hlavný istič umiestnený na stúpačke vedľa elektromera.

Aký istič si mám objednať?

Výška ampérovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom závisí od odberových pomerov na vašom odbernom mieste. Ak využívate elektrinu napr. iba na ohrev vody a bežné spotrebiče (biela a čierna technika) mal by vám postačovať hlavný istič 25 A. Ak elektrinou aj vykurujete a používate spotrebiče s vyšším inštalovaným príkonom (napr. cirkulár a podobné stroje v dielničke) je vhodný 32 A istič. Ak máte bazén alebo saunu, potrebujete aspoň 40 A. Pre lepšiu orientáciu tiež odporúčame spočítať výrobcom deklarované príkony uvádzane vo wattoch resp. kilowatoch, ktoré zvyknete mať zapnuté naraz. Potom platí pravidlo, že príkon spolu zapnutých spotrebičov do 16 kW potrebuje istič 25 A, do 21 kW si vyžaduje 32 A, do 26 kW sa hodí 40 A a pri 33 kW je potrebný 50 A hlavný istič, aby vám "nevyhadzovalo istič".

Dokedy môžem využiť zľavu na istič?

Zákazníkom, ktorí na svojom odbernom mieste nemajú hlavný istič ponúka VSD možnosť jeho inštalácie za zvýhodnenú cenu 30 EUR s DPH do konca marca 2021.

Musím si vymeniť hlavný istič cez vás?

Nie, môžete to urobiť aj cez svojho elektrikára. Upozorňujeme vás však, že cena na trhu je cca 100 EUR. Dajte si tiež pozor, aby vám dal tzv. revíznu správu. V každom prípade potom musíte o zmene informovať VSD ako aj svojho dodávateľa elektriny. V prípade výmeny cez eShop VSD zabezpečí tieto administratívne úkony za vás VSD.

Neviem robiť s internetom, ako si mám objednať hlavný istič?

Požiadajte o pomoc niekoho z vášho okolia, aby vám s tým pomohol. Vždy uvádzajte v komunikácii EIC kód, máte ho na faktúre, začína sa na 24ZVS ...., má 16 znakov, písmená a číslice

Prečo sa tieto zmeny týkajú len týchto troch taríf?

Lebo tak je nastavený regulačný rámec – tak nastavil pravidlá ÚRSO. U týchto sadzieb totiž má zmysel hovoriť o vyššej spravodlivosti v stanovení ceny po novom.