Technological Regulations - eDSO

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization
  4. Technological Regulations

Technologické predpisy

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Sú záväzné pre všetky útvary VSD, a.s., pre dodávateľov materiálov a zariadení, pre projektantov, ako aj pre dodávateľov prác pre distribučnú sústavu VSD, a.s.

Pokiaľ je pri nových projektovaných stavbách z technického alebo z ekonomického hľadiska potrebné použiť iné materiály alebo spôsoby výstavby, možno ich použiť iba po predchádzajúcom prejednaní a odsúhlasení so spracovateľom Technologického predpisu.