Technological Regulations - eDSO

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Technologické predpisy

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Sú záväzné pre všetky útvary VSD, a.s., pre dodávateľov materiálov a zariadení, pre projektantov, ako aj pre dodávateľov prác pre distribučnú sústavu VSD, a.s.

Pokiaľ je pri nových projektovaných stavbách z technického alebo z ekonomického hľadiska potrebné použiť iné materiály alebo spôsoby výstavby, možno ich použiť iba po predchádzajúcom prejednaní a odsúhlasení so spracovateľom Technologického predpisu.