Technological Regulations - eDSO

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization
  4. Technological Regulations

Technologické predpisy

Technologické predpisy definujú pravidlá a spôsoby použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s. a požadované riešenia a vyhotovenia sietí.

Sú záväzné pre všetky útvary VSD, a.s., pre dodávateľov materiálov a zariadení, pre projektantov, ako aj pre dodávateľov prác pre distribučnú sústavu VSD, a.s.

Pokiaľ je pri nových projektovaných stavbách z technického alebo z ekonomického hľadiska potrebné použiť iné materiály alebo spôsoby výstavby, možno ich použiť iba po predchádzajúcom prejednaní a odsúhlasení so spracovateľom Technologického predpisu.