Catalogue of Allowable Materials - eDSO

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Katalóg prípustných materiálov

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov. Tieto obsahujú informácie o základných parametroch konkrétnych materiálov, prvkov a zariadení, ktoré boli prekvalifikované alebo vybrané v procese obstarávania materiálu a je možné ich používať v distribučnej sústave VSD, a.s.