Catalogue of Allowable Materials - eDSO

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization
  4. Catalogue of Allowable Materials

Katalóg prípustných materiálov

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov. Tieto obsahujú informácie o základných parametroch konkrétnych materiálov, prvkov a zariadení, ktoré boli prekvalifikované alebo vybrané v procese obstarávania materiálu a je možné ich používať v distribučnej sústave VSD, a.s.