Standardization - eDSO

Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Standardization

Standardization

Producers and suppliers of energy materials can find Technical Standards here. They provide technical information related to those materials that are used when constructing the distribution system.

Catalogue of Allowable Materials, Database of Allowable Materials, Technological Regulations and Standard Projects are designated for suppliers of works when constructing the distribution system of VSD, a.s. and for designers.

The Catalogue of Allowable Materials informs about basic parameters of specific materials, elements and equipment that can be used in the distribution system of VSD, a.s.

The Database of Allowable Materials in its table form defines a list of materials that can be used when constructing the distribution system of VSD, a.s.

Technological Regulations are documents that define procedures of using materials, ways of constructing the grid and the use of allowable materials in the distribution system of VSD, a.s.

Standard Projects are documents that offer reproducible technical solutions in the distribution system of VSD, a.s.

Kontakt na štandardizáciu

Teplárenská 15/B
042 91 Košice
E standardizacia@vsds.sk

Technické novinky

Od mája 2020 vydáva VSD e-mailový občasník, ktorý je určený predovšetkým odbornej verejnosti v oblasti projektovania elektroenergetických zariadení. Nájdete v ňom aktuálne informácie z oblasti štandardizácie ako aj ďalšie usmernenia potrebné pre hladké vybavenie vašich záležitostí pri spolupráci s VSD.