Štandardizácia - eDSO

Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Štandardizácia

Výrobcovia a dodávatelia energetických materiálov tu nájdu Technické štandardy. Tieto poskytujú technické informácie vzťahujúce sa ku materiálom, ktoré sú používané pri výstavbe distribučnej sústavy.

Pre dodávateľov prác pri výstavbe distribučnej sústavy VSD, a.s. a pre projektantov sú určené Katalóg prípustných materiálov, Databáza prípustného materiálu, Technologické predpisy a Typové projekty.

Katalóg prípustných materiálov informuje o základných parametroch konkrétnych materiálov, prvkov a zariadení, ktoré je možné používať v distribučnej sústave VSD, a.s.

Databáza prípustných materiálov v tabuľkovej forme uvádza zoznam materiálov, ktoré je možné používať pri budovaní distribučnej sústavy VSD, a.s.

Technologické predpisy sú dokumenty, ktoré definujú postupy pri používaní materiálov, spôsoby vyhotovenia sietí a použitia prípustných materiálov v distribučnej sústave VSD, a.s.

Typové projekty sú dokumenty, ktoré ponúkajú opakovateľné technické riešenia v distribučnej sústave VSD, a.s.

Kontakt na štandardizáciu

Hollého 3
042 91 Košice
E standardizacia@vsds.sk