Projects Partners - eDSO

Program je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Projects Partners

Projektoví partneri

Väčšinu investičných projektov VSD realizuje naša spoločnosť na základe projektovej dokumentácie vypracovanej internými projektantmi. Okrem toho spolupracujeme na príprave projektovej dokumentácie k stavbám elektroenergetických zariadení aj s vybranými projektovými partnermi.

Zákaznícke stavby

Externí projektoví partneri, ktorí prešli výberovým konaním a spĺňajú potrebné legislatívne a kvalitatívne predpoklady môžu pracovať aj na príprave projektov k tzv. zákazníckym stavbám. Teda k investíciám do rozšírenia distribučnej sústavy vyvolaným zákazníkmi. Spravidla ide o nové pripojenia pri výstavbe nových priemyselných objektov alebo ich rozširovaní, ako aj pri výstavbe obytných domov či nových lokalít IBV.

Postup

Ak máte záujem rozširovať pri svojom plánovanom investičnom zámere distribučnú sústavu VSD, môžete si vybrať, kto pre vás spracuje projektovú dokumentáciu. Podrobnejšie sa o jednotlivých krokoch v procese dozviete vo Vyjadrení VSD k vašej Žiadosti o pripojenie.

Kto je oprávnený

V nasledujúcom Zozname projektových partnerov nájdete aj informáciou o tom, či partner poskytuje aj službu projektového inžinieringu (vybavenie potrebných povolení, komunikácia s úradmi a pod.). Pripomíname vám, že VSD po realizácii a prevzatí stavby uhradí iba projekty spracované týmito autorizovanými projektantmi.

Projektový partner Email Kontakt Inžinierska činnosť *
DISAM SLOVAKIA, s.r.o. disam@disam.sk
+421 2 53 41 79 33
nie
DOPRAVOPRPOJEKT, a.s. skuban@dopravoprojekt.sk
urban@dopravoprojekt.sk
+421 907 506 105
+421 915 843 102
nie
EL PRO KAN, s.r.o. elprokan@elprokan.sk
+421 905 395 838
áno
ELECTRICAL ENGINEERING STUDIO, s.r.o. zahumensky@eestudio.sk
+421 57 7750 392
+421 905 289124
nie
ELEKTRO-INŽINIERING, s.r.o. susterm@nextra.sk
+421 905 408 469
nie
ElPRo Design s.r.o. michal.belak@elprodesign.sk
+421 902 658 070
áno
ENERPRO, s.r.o. pocuch@enerpro.sk
+421 917 592 553
áno
GRIDMAN s.r.o. projekty@gridman.sk
vladimir.kristof@gridman.sk
marek.hvizdos@gridman.sk
+421 903 389 043
nie
Hitachi Power Grids Slovakia, s. r. o. jan.kivader@hitachi-powergrids.com
lubomir.mihalko@hitachi-powergrids.com
+421 800 700 101
áno
Ing. Gabriel Krescanko AMP-EL ampel@ampel.sk
+421 902 242 691
áno
Ing. Martin Magda - Ejpro ejpro@slovanet.sk
+421 905 948 970
áno
INPREL, s.r.o. gaspar@inprel.sk
+421 915 449 662
áno
Jozef Cerva - AVREC jozef.cerva@inmail.sk
+421 908 264 443
nie
LiV - EPI, s.r.o. mekel@liv-epi.sk
drzik@liv-epi.sk
+421 918 687 802
nie
MJ PROJEKT s.r.o. mjprojektsro@gmail.com
+421 911 291 422
áno
MONDEZ, s.r.o. martin.ondrousek@mondez.sk
+421 902 401 299
áno
PROENERGS s.r.o. proenergs@proenergs.sk
+421 51 455 78 56
áno
TOP MPM, s.r.o. martintopor@topcontrol.sk
projekcia@topcontrol.sk
+421 918 608 820
áno
VOLTATECH, a.s. javorsky@voltatech.sk
+421 907 932 838
áno

* Ak projektový partner poskytuje inžiniersku činnosť, deje sa tak výlučne na základe dohody žiadateľa o pripojenie a projektového partnera. VSD neprepláca túto časť nákladov spojených so zriadením nového pripojenia. Zákazník si tiež môže na vykonávanie inžinierskej činnosti vybrať iného dodávateľa, alebo ju realizovať vlastnými silami