Partnerstvo s VSD - eDSO

Program je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Partnerstvo s VSD

Program „Partnerstvo s VSD“ je určený pre fyzické a právnické osoby, ktoré spĺňajú odborné kritéria na projektovanie v oblasti energetiky. VSD, a.s. týchto projektových partnerov odporúča žiadateľom o pripojenie do distribučnej sústavy VSD, a.s. ako kvalifikovaných a spoľahlivých partnerov s vysokým štandardom práce.

Cieľom programu je informovať projektantov o nových materiáloch a riešeniach v distribučnej sústave VSD, a.s.

VSD, a.s. podporuje registrovaných projektových partnerov VSD tým, že:

  1. budú vedení v databáze odporučených projektantov na spracovanie projektovej dokumentácie pre žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy VSD;
  2. získajú možnosť prístupu k odborným a technickým informáciám vo VSD;
  3. získajú informácie o aktualizovaných výstupných dokumentoch VSD.

Ak sa chcete stať členom programu „Partnerstvo s VSD“ musíte sa:

  1. link zaregistrovať ako užívateľ tejto stránky;
  2. následne vyplniť Žiadosť o pridanie partnera.