Výberové konania - eDSO

Skupina VSE využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz.

Obsah stránky

 

Výberové konania

Skupina VSE Holding využíva na realizáciu on-line výberových konaní softvérový systém PROe.biz.

Podmienkou účasti vo výberových konaniach je splnenie všetkých podmienok definovaných vyhlasovateľom.

Pri zákazkách, ktoré nedosahujú limity stanovené zákonom o verejnom obstarávaní a pri zákazkách, ktoré sa netýkajú prevádzkovania distribučnej sústavy alebo zabezpečovania prístupu do takejto sústavy, spoločnosť VSD postupuje v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a internými smernicami spoločnosti.