Pre-Qualification of Suppliers - eDSO

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Predkvalifikácia

Vo vybraných komoditách je účasť vo výberových konaniach umožnená výlučne predkvalifikovným dodávateľom.

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Proces a podmienky predkvalifikácie sú uvedené v časti : link Dodávateľský portál a v zmysle pokynov požiadajte o predkvalifikáciu.