Pre-Qualification of Suppliers - eDSO

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
 1. Home
 2. Suppliers of Services
 3. Procurement
 4. Pre-Qualification of Suppliers

Predkvalifikácia prác pre VSD a.s.

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí spĺňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

V týchto oblastiach je účasť vo výberových konaniach umožnená výlučne predkvalifikovným dodávateľom:

 1. Elektromontážne práce NN – malé stavby – hodnota dodaných prác do 35 tis. €
 2. Elektromontážne práce NN – veľké stavby – hodnota dodaných prác nad 35 tis. €
  Elektromontážne práce VN, TS, stavby – malé stavby – hodnota dodaných prác do 35 tis. €
 3. Elektromontážne práce VN, TS, stavby – veľké stavby – hodnota dodaných prác nad 35 tis. €
 4. Montážne práce na elektrických staniciach
 5. Spodné stavby
 6. Zemné práce
 7. Stavebné práce na elektrických staniciach
 8. Všeobecné stavebné práce

Podmienky a samotný priebeh predkvalifikácie sú uvedené v časti: link Dodávateľský portál a v zmysle pokynov požiadajte o spustenie jej procesu pre Vami zvolenú oblasť.

Úspešná predkvalifikácia vyžaduje splnenie všetkých požiadaviek v tomto poradí:

 1. kolo – splnené legislatívne kritéria
 2. kolo – splnené technické a odborne kritéria pre konkrétnu oblasť, referencie
 3. kolo – úspešný audit uchádzača o predkvalifikáciu

Predkvalifikácia pre veľké stavby je podmienená realizáciou dodávok pre VSD v minimálnej hodnote 100 tis. € za 18 mesiacov.

Ak s predkvalifikovaným dodávateľom bola z dôvodu porušenia zmluvných alebo iných, napr. legislativnych podmienok pozastavená spolupráca, automaticky prestáva byť predkvalifikovaným dodávateľom.

Kontaktná osoba k predkvalifikácii:
p. Luboš Benco, benco_lubos@vseholding.sk, +421 915 791 802.