Pre-Qualification of Suppliers - eDSO

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Procurement
  4. Pre-Qualification of Suppliers

Predkvalifikácia

Vo vybraných komoditách je účasť vo výberových konaniach umožnená výlučne predkvalifikovným dodávateľom.

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Proces a podmienky predkvalifikácie sú uvedené v časti : link Dodávateľský portál a v zmysle pokynov požiadajte o predkvalifikáciu.