Predkvalifikácia dodávateľov - eDSO

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Obsah stránky

 

Predkvalifikácia

Vo vybraných komoditách je účasť vo výberových konaniach umožnená výlučne predkvalifikovným dodávateľom.

Predkvalifikácia slúži na selekciu dodávateľov, ktorí splňajú všetky technické a legislatívne požiadavky na dodávku komodity.

Proces a podmienky predkvalifikácie sú uvedené v časti : link Dodávateľský portál a v zmysle pokynov požiadajte o predkvalifikáciu.