e-Orders, e-Invoices, SUS - eDSO

Dodávatelia VSD, a.s. majú možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok a Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Suppliers of Services
  3. Procurement
  4. e-Orders, e-Invoices, SUS

Informácia pre dodávateľov

Všetky dodávateľské faktúry, na ktorých nebudú uvedené správne čísla objednávok (napr. 42xxxxxxxx, 73xxxxxxxx,...) VSD bezodkladne vráti dodávateľovi na doplnenie.

Zmenu čísla bankového účtu je dodávateľ povinný bezodkladne nahlásiť VSD prostredníctvom vyplneného formulára.

Ochrana životného prostredia je našou prioritou, preto dodávatelia VSD majú možnosť uzavrieť Dohodu o akceptovaní elektronických objednávok a Dohodu o elektronickom prijímaní faktúr.

Informácie k elektronickým objednávkam a elektronickým faktúram získate na adrese nakup@vsds.sk alebo t. č. +421 55 610–2958

Podpísané dohody zasielajte na adresu:
Východoslovenská distribúčná, a.s., odbor Nákup, Mlynská 31, 042 91 Košice.

SUS

Správa a potvrdzovanie objednávok, prostredníctvom aplikácie SUS