Dodávateľský portál - eDSO

Dodávateľský portál.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Dodávateľský portál

Dodávateľský portál ako hlavný komunikačný kanál medzi spoločnosťou VSD, a.s. a dodávateľmi tovarov, prác a služieb plní najmä tieto funkcie:

  • registrácia a predkvalifikácia dodávateľov
  • zahŕňa činnosti, ktoré súvisia so zabezpečením materiálu zo skladov VSD na výkon prác
  • umožňuje zadávať harmonogramy prác, publikovanie dokumentov a poskytuje informácie o hodnotení kvality a výsledkoch kontroly kvality prác
  • umožňuje zadávať požiadavky na odstávky elektrickej energie v distribučnej sieti ak to vyžadujú podmienky realizácie prác a ďalšie iné funkcie.

Chcete sa stať našim dodávateľom tovarov, prác a služieb aj vy? Stačí urobiť pár krokov:

Odpoveď na vašu žiadosť vám zašleme na emailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii na portáli eVSD.

Pre vstup do dodávateľského portálu sa najprv prosím link prihláste.