Dodávatelia služieb - eDSO

Výberové konania na tovary, práce a služby realizujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a podľa interných smerníc rešpektujúcich Kódex správania RWE.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Dodávatelia služieb

Výberové konania na tovary, práce a služby realizujeme v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a podľa interných smerníc rešpektujúcich Kódex správania innogy. Transparentnosť nákupného procesu dáva rovnosť šancí pre všetkých potenciálnych dodávateľov. Pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu s dodávateľmi prác a služieb využívame aplikáciu Dodávateľský portál. Súhrn technických a legislatívnych požiadaviek, skúšok a noriem, ktoré musia spĺňať materiály používané v distribučnej sústave VSD.

Nákup a obstarávanie

Aktuálne výberové konania, predkvalifikácia dodávateľov, hodnotenie dodávateľov, BOZP.

Štandardizácia

Informácie pre subjekty, ktoré sa podieľajú na výstavbe distribučnej sústavy VSD, a.s. dodávkou materiálov, prác a projektových dokumentácií.

Partnerstvo s VSD

Spoločnosť VSD ponúka program „Partnerstvo s VSD“, ktorého cieľom je zabezpečiť úzku spoluprácu medzi „projektovými partnermi VSD“ a spoločnosťou VSD.

Dodávateľský portál

Spoločnosť VSD, a.s. využíva pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu s dodávateľmi dodávateľský portál. Portál je prístupný iba pre zaregistrovaných dodávateľov na vybrané druhy prác.