Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group - eDSO

Dodávateľa elektriny a bilančnú skupinu je možné meniť iba niektorým z definovaných spôsobov.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group

 1. Change of Electricity Supplier and Change of Balance Group
 2. Change of Balance Group
 3. Supplier's Switching
 4. Consumption detection
 1. You can switch electricity suppliers and change your balance group only in one of the following ways:
  1. when changing the liability regime for deviation, an electricity customer that bears its own deviation liability and forms a balance group by itself transfers its deviation liability to its electricity supplier on the basis of a contract,
  2. when changing the liability regime for deviation, an electricity customer that has transferred its deviation liability to its electricity supplier shall terminate an agreement on the assumption of deviation liability with its current electricity supplier and creates its own balance group,
  3. when switching suppliers and changing a balance group at the same time, an electricity customer who has transferred its deviation liability to its electricity supplier and is switching suppliers.
 2. Part B relates to the ways stated in par. 1 (item a) and b)).
 3. Part C relates to the ways stated in par. 1 (item c)).
 4. An offtake point of an electricity market participant can be supplied by more suppliers at one time only in case of the regime of its own deviation liability and in case of the conclusion of an independent contract on the transfer and access into the distribution system or the contract on the distribution and on the access into the distribution system with a distribution system operator.