web EDM - eDSO

Aplikačné prostredie webEDM (Energy Data Management) slúži na poskytovanie nameraného profilu odberu elektriny odberného miesta alebo dodávkového profilu elektriny odovzdávacieho miesta s meraním typu A.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

web EDM

Aplikačné prostredie webEDM (Energy Data Management) slúži na poskytovanie nameraného profilu odberu elektriny odberného miesta alebo dodávkového profilu elektriny odovzdávacieho miesta s meraním typu A. Prostredie je prispôsobené komunikácii typu počítač–počítač.

Údaje sú poskytované pre dodávateľa elektriny na úrovni EIC kódu za také časové obdobie kedy dané odberné alebo odovzdávacie miesto označené EIC kódom bolo v jeho bilančnej skupine.

Ďalej poskytované údaje sú o typových diagramoch odberu, normálovej teplote a informatívne (negarantované) bilančné agregáty subjektu zúčtovania. Záväznými bilančnými údajmi sú údaje vytvorené Zúčtovateľom odchýlok (spoločnosť OKTE, a.s.).

Prístup do portálu webEDM je podmienený pridaním partnera do role dodávateľ elektriny.

Výrobcovia elektriny a koncoví odberatelia elektriny , ktorí doteraz využívali službu webEDM na prístup k nameraným údajom na ich EIC kóde, majú k dispozícii aplikáciu Info o spotrebe a výrobe.