Harmonized Processes and Communication - eDSO

Príslušná dokumentácia pre výmenu dát.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Electricity Suppliers
  3. Data Exchange
  4. TSED and Relevant Documents

Harmonized Processes and Communication

  1. Harmonized Processes and Communication
  2. Unharmonized Processes and Communication
  3. Connection Contract
  4. Prepared Update