Data Exchange - eDSO

Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Electricity Suppliers
  3. Data Exchange

Data Exchange

Technical specification for the data exchange (hereinafter referred to as "TSED") with a distribution system operator (hereinafter referred to as "DSO") contains a detailed description of the electronic communication of the DSO related to the processes of the electricity supplier switch and the change of balance group. The document specifies communication related to invoicing and data exchange and describes a course and consecutiveness of the data exchange and data flows.

Obligations and duties of electricity market participants in the process of the data exchange as well as a time schedule for the data exchange are defined in the pdf Operating Rules of the DSO.

Documents that are a part of the technical specification describe in detail:

  • a structure and regulations for the provision of data defined in the Operating Rules
  • formats of data entries
  • formats of data files
  • regulations regarding the electronic communication via electronic mail
  • a protection, authentication and authorization with the use of the PKI technology and electronic signature.

DSO accepts process requirements within the electronic data exchange (IDE) as defined by TSED and within the designated official email address vsds_ide@vsds.sk.

PDS akceptuje výmenu dát medzi účastníkmi trhu len ak bude autorizovaná, autetifikovaná a šifrovaná.

pdf Šifrovanie a podpisovanie komunikácie v zmysle TŠVD vzájomná výmena verejnej časti certifikátov

Other process requirements (except IDE) as a part of non–electronic communication as defined in TSED shall be sent to the following email address of the DSO prevadzkovatel@vsds.sk.