Výmena dát - eDSO

Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy obsahuje detailný popis elektronickej komunikácie súvisiacej s procesmi zmeny dodávateľa a bilančnej skupiny.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Výmena dát

Technická špecifikácia pre výmenu dát (ďalej len „TŠVD“) s prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“) obsahuje popis vybraných trhových procesov, spôsob výmeny dát ako aj ďaľšie náležitosti komunikácie s PDS.

Povinnosti a zodpovednosti účastníkov trhu v procese výmeny dát a časový harmonogram pre výmenu dát sú definované aj v prevádzkovom poriadku PDS, ktorý nájdete v časti Domov/Informácie a dokumenty/Dokumenty časť link Dokumenty VSD, a.s..

Dokumenty tvoriace technickú špecifikáciu detailne popisujú:

  • štruktúru a pravidlá pre výmenu dát
  • formáty dátových súborov
  • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty
  • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu.

PDS prijíma procesné požiadavky v rámci elektronickej výmeny dát (IDE) definovanej v TŠVD na k tomu určenej oficiálnej e-mailovej adrese vsds_ide@vsds.sk.

PDS akceptuje výmenu dát medzi účastníkmi trhu len ak je autorizovaná, autentifikovaná a šifrovaná. pdf Šifrovanie a podpisovanie komunikácie v zmysle TŠVD vzájomná výmena verejnej časti certifikátov

Ostatné procesné požiadavky nedefinované v TŠVD prijíma PDS na e-mailovej adrese PDS prevadzkovatel@vsds.sk.