Catalogue of Allowable Materials - eDSO

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
  1. Home
  2. Applications
  3. Others
  4. Catalogue of Allowable Materials

Katalóg prípustných materiálov

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov. Tieto obsahujú informácie o základných parametroch konkrétnych materiálov, prvkov a zariadení, ktoré boli prekvalifikované alebo vybrané v procese obstarávania materiálu a je možné ich používať v distribučnej sústave VSD, a.s.