Catalogue of Allowable Materials - eDSO

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov.

Page content

UPOZORNENIE: Vážení zákazníci, od štvrtka 15.4. po 20:00 hod. do pondelka 19.4. do 08:00 hod. nebude z dôvodu aktualizácie interných systémov možné na portáli eVSD podávať žiadosti ani e-reklamácie. Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS
  1. Home
  2. Applications
  3. Others
  4. Catalogue of Allowable Materials

Katalóg prípustných materiálov

Katalóg prípustných materiálov sa skladá z Katalógových listov jednotlivých materiálov. Tieto obsahujú informácie o základných parametroch konkrétnych materiálov, prvkov a zariadení, ktoré boli prekvalifikované alebo vybrané v procese obstarávania materiálu a je možné ich používať v distribučnej sústave VSD, a.s.