eDSO - Portál distribútora elektriny

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
Vedeli ste, že...

Zdroje elektriny – neobnoviteľné – Neobnoviteľné zdroje elektriny sú zdroje, ktoré sa neobnovujú pri čerpaní. Medzi... Viac >