eDSO - Distribution system provider portal

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Page content

 
Vedeli ste, že...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) – Je inštitúciou, ktorej úlohou je štátna regulácia v oblasti sieťových... More >