eDSO - Portál distribútora elektriny

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Obsah stránky

 
Vedeli ste, že...

Účinník a účinnosť – Účinnosť je percentuálne vyjadrenie dokonalosti činnosti procesu. Ideálny dokonalý proces má 100 %... Viac >