eDSO - Distribution system provider portal

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Page content

 
Vedeli ste, že...

VVN skúšobňa prof. Martona – Skúšobňa VVN prof. Ing. Karola Martona, DrSc. je výsledkom spolupráce medzi Technickou... More >