eDSO - Portál distribútora elektriny

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Obsah stránky

 
Vedeli ste, že...

Činný výkon a činná práca – Činná elektrická práca je reálne využitá energia, ktorá sa premení na iný druh priamo využiteľnej... Viac >