eDSO - Portál distribútora elektriny

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312
Vedeli ste, že...

Odpor a vodivosť – Vodivosť materiálu je schopnosť daného materiálu prenášať elektrický prúd. Jej opakom je odpor. Odpor... Viac >