eDSO - Portál distribútora elektriny

Na portáli Východoslovenskej distribučnej, a.s. môžete spravovať údaje spojené s vašim odberným miestom alebo výrobným zdrojom elektriny, ako aj získať informácie o spôsobe pripojenia, cenách za distribúciu elektriny a poskytovaných službách.

Obsah stránky

 
Vedeli ste, že...

Dodávateľ poslednej inštancie – Ak dodávateľ stratí spôsobilosť dodávať svojim zákazníkom elektrinu alebo sa vyskytnú problémy... Viac >