News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Pocket Prices 2021

  1. 2021-01-13
  2. Back >

Vážení zákazníci,

Východoslovenská distribučná, a.s. pre vás pripravila aj tento rok stručný prehľad ceny elektriny pre rok 2021. V krátkom materiáli sa napríklad dozviete, ako je to s cenami elektriny, z akých častí cena za elektrinu pozostáva alebo ktorých položiek sa zmena cien pre tento rok týka. Pre ľahšiu orientáciu sme pre vás pripravili aj názorné príklady týkajúce sa spotreby elektriny v domácnostiach.

Vaša Východoslovenská distribučná, a.s.

  1. Back >