News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Distribučné poplatky na rok 2021

  1. 2020-12-24
  2. Back >

ÚRSO vydal 23. decembra 2020 cenové rozhodnutie, ktorým stanovil ceny za distribúciu platné pre všetky odberné miesta v segmente Domácnosti s platnosťou od 1. 1. 2021. Kompletné cenové rozhodnutie si môžete preštudovať tu.

Drvivá väčšina zákazníkov na vymedzenom distribučnom území VSD by mala zaplatiť za elektrinu v roku 2021 menej, a to aj zásluhou nižších distribučných poplatkov. Súčasťou schváleného cenového návrhu je aj úprava štruktúry sadzieb pre domácnosti, ktoré nadštandardne využívajú elektrinu, čo je zároveň základ pre stabilizáciu cien za distribúciu elektriny aj do budúcna.

Pre väčšinu pokles (Tlačová správa)

Podľa analýzy VSD (a po zohľadnení pozitívneho vývoja ceny elektriny ako komodity) by mala koncová cena elektriny klesnúť v nasledujúcom roku až 80-tim percentám odberateľov na území VSD. Hovoríme jednak o podnikateľskom segmente, ktorý má na Slovensku vyššie, než priemerné ceny elektriny v Európe, ale takisto o domácnostiach, ktoré platia v porovnaní s európskym priemerom jedny z najnižších cien.

Spravodlivejšie

"Zároveň chceme pri domácnostiach nadštandardne využívajúcich elektrinu uplatniť princíp väčšej adresnosti nákladov, a síce aby každý spotrebiteľ platil len za to, čo naozaj potrebuje a spotrebuje. Aj pri týchto spotrebiteľských skupinách platí, že väčšine odberných miest koncové ceny klesnú alebo sa udržia," uviedol Jaroslav Hrušč, riaditeľ Sieťového obchodu vo VSD.

Ostatným pomôžeme

Približne 3–om percentám z nich, ktorí si parametre svojho odberného miesta ešte neoptimalizovali (ako to vyplýva tiež z analýzy VSD), sme pripravení pomôcť zmeniť to k lepšiemu. VSD bude listami informovať všetkých zákazníkov zo segmentu Domácnosti v sadzbách D4, D5 a D6, ktorým by mala vzrásť cena za distribúciu o viac ako 30 EUR ročne. Upozorníme ich na to a načrtneme riešenia.

Riešenia

Niekde stačí len zmeniť výšku zmluvne dohodnutej rezervovanej kapacity. Inde je potrebné vymeniť starý, dnes už nepoužívaný, predimenzovaný a z pohľadu bezpečnosti vyslovene nevhodný "vypínač". "Týmto zákazníkom sme k dispozícii s odbornou pomocou a do konca marca 2021 aj s akciovými riešeniami na optimalizáciu odberného miesta priamo u nich doma. Výmena tzv. čapáku bude stáť iba 30 EUR"

Ističová poradňa VSD

Podrobnejšie sa o tejto téme dozviete ja v našej "Ističovej poradni VSD", v ktorej odpovedáme na najčastejšie otázky k tejto téme. Po rozkliknutí konkrétnej otázky sa vám objaví odpoveď. Ak máte otázku, na ktorú ste medzi nimi nenašli odpoveď, napíšte nám na poradna@vsdas.sk a my ju zodpovieme a čoskoro pridáme do poradne.


Ističová poradňa

 

  1. Back >