News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Výpadky: presnejšie, rýchlejšie, aktuálnejšie

  1. 2020-12-17
  2. Back >

Mapa východného Slovenska je v tzv. "nočnom režime", aby sme vám na nej mohli farebne zobrazovať najdôležitejšie informácie. Hlavnou úlohou je ukázať, kde práve realizujeme plánované práce a kde odstraňujeme poruchy.

Tie sú zobrazované dvoma farebnými "oblasťami", modré sú plánované práce a červené sú poruchy. Pri pohľade na veľké územie vytvoria "teplotnú mapu". Po priblížení sa "rozmenia" na jednotlivé body – odberné miesta bez elektriny. Pre rýchle overenie, či je vo vašom okolí výpadok elektriny, ktorý evidujeme, postačuje, aby ste povolili lokalizáciu vašej polohy. Následne sa vám mapa priblíži na vašu pozíciu a vy dostanete informáciu, čo sa deje. Konkrétne miesto však môžete vyhľadať aj postupným približovaním sa na mape. V reálnom čase tak budete môcť zistiť, či je dostupná elektrina napr. u vašej babičky v Ubli, aj keď vy ste práve napríklad v Bratislave. Ak sa na mape vo vašom okolí nič nenachádza, je zrejmé, že výpadok elektriny neevidujeme, ani ho nikto nenahlásil, tak ho môžete jednoducho a pohodlne do VSD nahlásiť vy.

Nové poruchy

Na mape sú okrem porúch a plánovaných prác formou bleskov zobrazované hlásenia, ktoré tam nahlásili zákazníci. V prvých krokoch nahlasovania vám pomôžeme overiť, či nejde o poruchu na vašom zariadení. Potom už len zadáte svoju polohu a necháte na seba kontakt a my vec overíme. Ak ide naozaj o poruchu na zariadení VSD, tak ju zaevidujeme a objaví sa aj v aplikácii. Výnimkou sú bytovky. Tam je potrebné, aby občania hlásili poruchy svojmu správcovi a ten zakročí. Buď opraví poruchu napr. v rámci domovej stúpačky, alebo nahlási poruchu na VSD.

Aktualizácia

Informácie o prerušeniach sú synchronizované s dispečerskými systémami VSD každých 5 minút. Zákazník tak ľahko zistí, či je jeho porucha zaevidovaná, či prebieha oprava alebo či sa porucha už vyriešila. Nahlásenia výpadkov zákazníkmi sa budú na mape objavovať 24 hodín dozadu, poruchy a plánované práce, budú zobrazované v reálnom čase.

Ďalší vývoj

Momentálne je aplikácia dostupná v internetovom prehliadači. Stránka je dostupná z domácich počítačov aj mobilných zariadení ako tablety či smartfóny. Jej vzhľad sa vždy prispôsobí veľkosti displeja tak, aby bola prehľadná. Prehľad o budúcich plánovaných odstávkach je naďalej dostupný na www.vsds.sk v časti Odstávky

  1. Back >