News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

KC budú od pondelka 21.12. zatvorené, ostatné služby obmedzené

  1. 2020-12-16
  2. Back >

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si vás upozorniť, že z dôvodov preventívnych opatrení proti ochoreniu COVID-19 budú služby Klientskych centier VSD v Prešove aj Košiciach od pondelka 21. decembra 2020 až do odvolania nedostupné. Zákazníci môžu svoje požiadavky vybavovať telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom tohto portálu.

Ďalšie obmedzenia

Rovnako aj ďalšie služby súvisiace s osobnou obsluhou zákazníkov (KAM, obchodní zástupcovia a podobne) budú najmenej do 6. januára úplne nedostupné. Najmenej do 6. januára 2021 budú minimalizované aj činnosti kolegov v teréne, ktoré sú spojené s ich osobnou návštevou odberných miest. Samozrejme, toto obmedzenie sa nevzťahuje na činnosti súvisiace so zabezpečením plynulej a bezpečnej distribúcie elektriny (opravy, výjazdy k poruchám a pod.)

Je našim najvyšším záujmom udržať distribúciu elektriny ako jednej z kľúčových kritických infraštruktúr v krajine na nezmenenej úrovni. To si však vyžaduje úpravu prevádzkového režimu a tým pádom aj obmedzenie niektorých iných činností tak, aby sme eliminovali potenciálne ohrozenie zdravia našich zamestnancov.

Za porozumenie ďakujeme.

  1. Back >