News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Aby vás nezaskočila odstávka

  1. 2020-12-16
  2. Back >

Už niekoľko rokov majú všetci zákazníci VSD na jej vymedzenom území (Prešovský, Košický a časť Banskobystrického kraja) možnosť vybrať si, ako budú dostávať oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny. Popri listoch sú k dispozícii aj SMS a e-maily. Ako to funguje?

Povinnosť

Zo zákona má VSD povinnosť informovať o tom, že plánuje prerušiť distribúciu 15 dní vopred. Zákazníkov zo segmentu firmy musíme informovať adresne, domácnosti spôsobom miestne obvyklým. Spravidla ide o vývesky na obecných úradoch, miestne rozhlasy a podobne. Stále častejšie sa okrem toho do popredia dostávajú aj modernejšie nástroje. Napr. obecné internetové stránky, mobilné aplikácie a podobne.

Obmedzenia

Tradičné nástroje však majú aj niekoľko úskalí. V prípade firiem sa môže stať, že oznam dostane majiteľ na centrálu firmy v Bratislave a o plánovanom výpadku v jeho prevádzke na východe Slovenska "zabudne" informovať tunajšieho vedúceho pobočky. V prípade domácnosti sa zase často stáva, že v čase oznamu v miestnom rozhlase človek nie je doma, alebo nesleduje verejné oznamy na obecnom úrade.

Naše riešenie

Nad rámec zákonnej povinnosti preto už niekoľko rokov VSD ponúka aj možnosť nechať si posielať oznamy o plánovanom prerušení pre Firmy aj Domácnosti na e-mailové adresy a pre Domácnosti aj na mobilné telefóny formou SMS. Stačí sa zaregistrovať na našom portáli eVSD a nastaviť si eKomunikáciu (po prihlasení na domov/aplikacie/odberatel/ekomunikacia). Pre každé odberné miesto, ktoré máte autorizované potom môžete nastaviť konkrétne e-mailové adresy či mobilné čísla, kam pošleme oznámenie. V prípad potreby ich môžete po čase zmeniť alebo pridať ďalšie. Samozrejme, rovnakým spôsobom vám vieme posielať aj oznámenia o zrušení alebo zmene parametrov plánovaného prerušenia.

Ďalší krok

Čoskoro sa na našej stránke objaví aj nová aplikácia, kde uvidíte aktuálne plánované prerušenia ale aj aktuálne poruchy priamo na mape aby ste vedeli, či výpadok ktorý sa u vás objaví je už nahlásený, alebo o ňom ani nevieme. Cez novú aplikáciu samozrejme môžete nahlásiť aj ten výpadok u vás.

  1. Back >