News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

POZOR: V Košiciach sme sa presťahovali!

  1. 2020-11-27
  2. Back >

Od 1. decembra 2020 je v prevádzke nové Klientske centrum VSD v Košiciach. V priestoroch na Puškinovej 1 vás radi privítame v nových moderných priestoroch. Vzhľadom na stále pretrvávajúce COVID-19 opatrenia, bude KC v prevádzke v obmedzenom režime. Otvorené budeme mať od 9:00 do 14:00 hod. (s obedňajšou prestávkou 12:00-13:00 hod.). Pripomíname tiež, že zákazníci budú môcť do priestorov KC vstupovať len po jednej osobe na vyzvanie. Ostatní budú môcť čakať pred vstupom do objektu.

Veríme, že tieto opatrenia pochopíte a budete ich rešpektovať v záujme ochrany zdravia našich kolegov ako aj vás.

  1. Back >