News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Platí nová Technická špecifikácia pre výmenu dát

  1. 2020-08-31
  2. Back >

Vážený obchodní partneri,

Na základe zaužívanej praxe a povinnosti vyplývajúcej z platnej legislatívy nájdete aktualizované dokumenty súvisiace s technickou špecifikáciou pre výmenu dát (TŠVD) na link našej stránke.

Vaša Východoslovenská distribučná, a.s.

  1. Back >