News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Je nás viac ako 50 000

  1. 2020-05-19
  2. Back >

Po viac ako 13 rokoch od spustenia distribučného portálu eVSD sme dosiahli métu 50 tisíc registrovaných používateľov. Potvrdila sa tak správnosť úvah o tom, že on-line svet je svetom budúcnosti. Už v čase vzniku portálu v roku 2007 sme vedeli, že jeho význam bude rásť.

eVSD je nenahraditeľným nástrojom pre viaceré skupiny používateľov. Medzi prvými pravidelnými partnermi VSD v on-line komunikácii boli výrobcovia elektriny, ktorí cez portál eVSD nahlasovali povinné údaje o vyprodukovanej elektriny. Rovnako oceňovaná je od samého začiatku funkcionalita informácií o plánovaných prerušeniach distribúcie elektriny.

Postupne pribúdali ďalšie a ďalšie moduly. Spolu s nimi pribúdali aj registrovaní zákazníci a ďalší obchodní partneri. Dnes si bez portálu eVSD nevedia predstaviť každodennú prácu naši dodávatelia tovarov a služieb, projektanti ale aj dodávatelia elektriny.

V posledných rokoch vzrástol význam portálu aj pre zákazníkov s odbernými miestami vybavenými inteligentnými meračmi spotreby. Vedia napríklad sledovať svoju spotrebu v 15 minútových intervaloch. Bez papierovačiek, či osobnej návštevy vedia zákazníci požiadať nielen o nové pripojenie, ale aj ostatné procesy končiace vyjadrením technikov. Dokonca aj nakúpiť služby v eShope je možné z pohodlia domova.

Končiaca korona kríza ukázala, že možnosť vybavovať veci on-line je nie len trendom, ale aj nevyhnutnosťou. Preto môžete v budúcnosti očakávať ďalšie skvalitňovanie a rozširovanie elektronických služieb.

  1. Back >