News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Ochráň seba, rodinu, aj nás. Stačí 1 fotka

  1. 2020-04-09
  2. Back >

Minimalizujte osobné kontakty a zostaňte doma. Z každej strany sa na nás všetkých denne valia takéto prosby, momentálne dokonca plošné vládne nariadenia. Tak sme sa aj my vo VSD pozreli na to, ako môžeme do našich činností aj nad rámec premietnuť tieto opatrenia a minimalizovať riziko nakazenia a šírenia nového koronavírusu. Dočasne sme medzi prvými zavreli klientske centrá, na druhej strane posilnili mailový a telefonický kontakt. Ostošesť elektronizujeme zákaznícke procesy a vybavovačky s nami spojené tak, aby odberatelia naozaj nemuseli ani päty z domu vytiahnuť a pritom pohodlne a korektne všetko vybaviť. A ideme ešte ďalej, no potrebujeme k tomu už spoluprácu zákazníkov. Viac ako kedykoľvek predtým chceme požiadať, aby využívali všetky online nástroje, ktoré sú vo VSD k dispozícii. Pôvodne sme ich vytvorili pre väčší zákaznícky komfort, dnes však naberajú aj na inom dôležitom význame. A síce pomáhajú chrániť obyvateľstvo pred šírením nákazy. Hovoríme napríklad o mobilnej aplikácii VSD-Samoodpočet.

Vymyslené pre zákaznícky komfort

S bezplatnou apkou, ktorá je voľne dostupná pre android aj IOS, si môžu zákazníci sami urobiť ročný odpočet elektriny. Pôvodne sme ju vymysleli preto, aby sme nemuseli obmedzovať zákazníkov a chcieť od nich, aby v určitý čas boli doma a my sme sa dostali k elektromeru za účelom odpočítania stavu meradla. Skrátka, aby nemuseli bežať z roboty alebo si dokonca vziať voľno kvôli jednému, no nevyhnutnému úkonu, a my sme mohli poskytnúť správne dáta o spotrebe elektriny pre účely ročného vyúčtovania. Dnes je takáto bezkontaktná možnosť najvhodnejšou pre všetkých. V prípade, že sa na to zákazníci dajú, ochránia seba a svojich blízkych, ale tiež nás a našich spolupracovníkov, ktorí nebudú musieť vyraziť do terénu a vystavovať sa riziku. Stačí vyplniť zopár údajov, odfotiť elektromer... a poslať. A pozor – takto môžu pomôcť aj svojim blízkym, ktorí napriek jednoduchosti a intuitívnej apke predsa len potrebujú asistenciu.

Je to zadarmo

Ako na to? Stačí cez Google Play alebo Apple Store stiahnuť voľne dostupnú aplikáciu VSD-Samoodpočet. Odpísať výrobné číslo elektromera, ktoré je uvedené pod čiarovým kódom, zadať stavy elektromera a už ho len odfotiť. To je celé. V priemere to zaberie asi minútu, možno dve. Efekt je však obrovský. Zákazník má zabezpečený ročný odpočet, a teda bude mať korektné ročné vyúčtovanie spotreby elektriny. Aktívne prispel k obmedzeniu kontaktov, ktoré je v dnešnej dobe tak vítané. Zároveň má hneď istotu, aké dáta odoslal. A nemusí si preprogramovať svoj denný harmonogram kvôli povinnej návšteve, ale urobí si samoodpočet vtedy, kedy sa mu to hodí. Ráno, na obed, večer.... kedykoľvek. My máme zase k dispozícii údaje, pre ktoré by museli ísť inak desiatky, dokonca stovky odpočtárov do terénu a navštevovať odberateľov.

Ale

Keďže hovoríme o ročnom odpočte elektriny, neznamená to, že teraz chceme naraz od všetkých našich zákazníkov, aby si urobili samoodpočet. Pilotne sme oslovili mailom časť tých, u ktorých práve v apríli 2020 prichádza termín ročného vyúčtovania (a zároveň nemajú inteligentný elektromer, pretože ten vieme odčítať na diaľku). Nechceme teda, aby si odberatelia sami vyratúvali, kedy príde "ich čas", ale mailom vyzývame adresne tých odberateľov, ktorých sa to aktuálne týka, aby využili túto možnosť samoodpočtu. V prípade, že určite by privítali takúto možnosť samoodpočtu a možno aj do budúcna, nielen teraz v čase koronakrízy, určite odporúčame udržiavať s VSD "živý" mailový kontakt. Predpokladom je, samozrejme, platná a aktuálna mailová adresa. Túto si môžu veľmi jednoducho aktualizovať na webe www.vsds.sk tak, že sa bezplatne zaregistrujú ako užívateľ. Zároveň si môžu skontrolovať svoje údaje, či sú správne a korektné a registráciou získajú aj množstvo ďalších výhod. Ako napríklad adresné vyrozumievanie o zmenách, ktoré sa konkrétne a práve ich týkajú. Napríklad pri plánovaných odstávkach elektriny a podobne. Opäť ide o párminútovú záležitosť, zato s obrovským významom a výhodami. Ako pre zákazníka, tak pre VSD ako distribútora elektriny. Ďakujeme, že ste zodpovední.

  1. Back >