News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Report
OUTAGE
Call about
OTHER MATTERS

Ďalšie tlačivá máme elektronické

  1. 2020-04-02
  2. Back >

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) umožňuje od začiatku apríla svojim zákazníkom podávať žiadosti v ďalších 4 procesoch plne elektronicky. Bez potreby navštíviť Klientske centrá, alebo tlačiť a zasielať podpísané formuláre poštou, dokážu zákazníci požiadať o nasledujúce procesy:

  • Krátkodobý odber (napr. kolotoče, či predajné stánky)
  • Nemeraný odber (kamerové systémy, obecné rozhlasy a pod.)
  • Pripojenie lokality hromadného odberu (bytovky, rodinné domy, nákupné zóny a pod.)
  • Zmeny na odbernom mieste (zmena MRK alebo počtu fáz, rekonštrukcia, hromadná zmena MRK)

Všetky elektronické formuláre žiadostí sú dostupné po prihlásení sa do portálu eVSD. Registrovaní užívatelia tak, dokážu za niekoľko minút podať väčšinu najčastejšie využívaných tlačív, ktoré vo VSD prijímame. Po dávnejšie avizovanom Novom odbere a niektorých špecifických procesoch, ako vyjadrenie k projektovej dokumentácii či žiadosti o zakreslenie inžinierskych sietí, preložku podperných bodov alebo preložku energetického zariadenia tak máme plne elektronizované všetky žiadosti, ktorých výsledkom je stanovisko technikov VSD.

Zákazník totiž nielen elektronicky podá svoju požiadavku, ale aj odpoveď od VSD dostane e-mailom, alebo si ju vie stiahnuť na portáli eVSD. Prispievame tak v dnešnej dobe obmedzovania osobného kontaktu k tomu, aby zákazníci nepocítili zníženie komfortu pi vybavovaní svojich požiadaviek vo VSD. "Samozrejme, k tomuto kroku by sme pristúpili aj bez epidémie COVID-19. Vnímame totiž požiadavky časti klientov na elektronizáciu služieb VSD. Dôkazom toho je aj nedávno spustený eShop VSD," konštatoval riaditeľ divízie Sieťový obchod Jaroslav Hrušč. Elektronická komunikácia navyše šetrí čas aj peniaze – hlavne zákazníkom, ktorí nemusia čakať na vybavenie osobnej požiadavky, ani na prípadné zásielky klasickou poštou.

Zostávajúce žiadosti sú oveľa menej početné. Aj v ich prípade je možné vyplniť stiahnuté tlačivo vo formáte pdf a odoslať ho e-mailom do VSD. Postupne predpokladáme aj elektronizáciu týchto procesov.

  1. Back >