News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Pozor na podvodné e-maily

  1. 2020-03-23
  2. Back >

Upozorňujeme, že sa objavili podvodné správy, ktoré ponúkajú nové pracovné príležitosti a prácu z domu zo strany spoločnosti Východoslovenská distribučná alebo Východoslovenská energetika Holding. Od prijímateľov správy tieto neznáme osoby pýtajú kópie občianskeho preukazu, preukazu poistenca, číslo účtu, telefónne číslo i ďalšie osobné údaje. Správy prichádzajú z adresy Slovensko Práca [pracaslovensko9@gmail.com].

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. sa dištancuje od takéhoto správania neznámych osôb, od mailovej alebo akejkoľvek inej komunikácie, považuje ho za podvodné a za uplatňovanie nekalých praktík. Všetkých zároveň upozorňujeme, aby neodpovedali na takýto email a nikomu neposkytovali svoje osobné údaje.

Vyzývame k opatrnosti. Je možné, že sa objavia aj ďalšie podvodné správy. Všetkým odporúčame nepreposielať ich ďalej ani neotvárať žiadne linky, môžu byť nebezpečné. Žiaľ, sú okolo nás neznámi útočníci, ktorí zneužívajú aktuálne situácie a témy, keď sú ľudia pod vplyvom emócií náchylnejší kliknúť na nebezpečný link či stiahnuť škodlivú prílohu a podobne.

  1. Back >