News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Znižujeme plánované práce na nevyhnutné minimum

  1. 2020-03-13
  2. Back >

Východoslovenská distribučná reaguje na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR, počas ktorej sú zatvorené školské a predškolské zariadenia a množstvo ľudí začalo pracovať z domu alebo sa stará o svoje deti v domácom prostredí, a teda ruší naplánované práce, s ktorými bezprostredne súvisí plánované prerušenie distribúcie elektriny. V tomto režime sa snažíme maximálne vyjsť v ústrety našim zákazníkom a neobmedziť ich viac, ako je to v tejto situácii absolútne nevyhnutné.

Východoslovenská distribučná preto od pondelka 16. marca bude postupne znižovať naplánované práce s prerušením distribúcie elektriny tak, aby sa do stredy 18. marca dostala do stavu, kedy bude vykonávať len nevyhnutné minimum prác. Pôjde o prípady, kedy buď nevyhnutne musíme dokončiť prácu alebo elektroenergetické zariadenia aspoň zakonzervovať tak, aby nepredstavovali riziko poškodenia majetku alebo dokonca zdravia. Aj pri nich však urobíme všetko preto, aby sme čas odstávky elektriny znížili na úplné minimum.

  1. Back >