News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Keď u vás nie je elektrina

  1. 2020-01-28
  2. Back >

Na viacerých fórach sa opakovane stretávame s otázkami zástupcov samospráv ale aj individuálnych zákazníkov na tému výpadkov elektriny. Ľudia často nevedia, ako si majú počínať, keď sa v ich domácnostiach napr. prestane svietiť.

Uvedomujeme si, že samosprávy sú prirodzeným rozhraním pre mnohých obyvateľov nášho regiónu aj vo veciach, ktoré priamo nespadajú do ich kompetencie. Preto sme pre starostov a Ďalších zástupcov samospráv pripravili materiál, v ktorom prehľadne popisujeme, čo a deje vo VSD v prípade tzv. mimoriadnej udalosti v distribučnej sústave. Teda v období kalamity, požiarov, veľkých porúch či dokonca stavov núdze.

Dozviete sa z neho tiež, čo môžete očakávať v priebehu odstraňovania následkov mimoriadnej situácie a poradíme vám, ako upokojiť situáciu vo vašom okolí a na koho sa obrátiť.

pdf Mimoriadne situácie v DS

  1. Back >