News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Skratové pomery vo VN distribučnej sústave

  1. 2019-05-03
  2. Back >

Vážení zákazníci,
Východoslovenská distribučná, a.s. pre Vás pripravila novú aplikáciu pre zobrazenie skratových pomerov. Táto aplikácia je určená predovšetkým pre externých projektantov a revíznych technikov. Popri údajoch o skratových pomeroch VVN sú sprístupnené aj príslušné skratové pomery vo VN uzloch distribučnej sústavy, ktoré reprezentujú:

  • Transformačnú stanicu (TS)
  • Bod rozvetvenia (BR)
  • Úsekový vypínač (UV)

Túto aplikáciu nájdete v časti Informácie a dokumenty/Skratové pomery resp. Dodávatelia služieb/Skratové pomery

Pripomíname, že podmienkou prístupu k Skratovým pomerom je registrácia a následné prihlásenie na tomto portáli.

  1. Back >