Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Oznámenie inštalovaného výkonu Ministerstvom hospodárstva pre zdroje

  1. 27.02.2019
  2. Späť >

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. si dovoľuje informovať užívateľov distribučnej sústavy a žiadateľov o  pripojenie zariadení na výrobu elektriny, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore.

  1. Späť >