News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Oznámenie inštalovaného výkonu Ministerstvom hospodárstva pre zdroje

  1. 2019-02-27
  2. Back >

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. si dovoľuje informovať užívateľov distribučnej sústavy a žiadateľov o  pripojenie zariadení na výrobu elektriny, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky určilo a zverejnilo na svojom webovom sídle Oznámenie inštalovaného výkonu v súlade s § 18i ods. 20 Zákona o podpore.

  1. Back >