News - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Page content

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

UPOZORNENIE: Viaceré žiadosti od 1.7. len na predpísaných tlačivách

  1. 17.06.2018
  2. Back >

Vážení zákazníci a partneri,

dovoľujeme si vás informovať, že Východoslovenská distribučná a.s. bude od 1. júla 2018 akceptovať vybrané žiadosti iba na predpísanom tlačive. Ide o žiadosti:

  1. o vyjadrenie k existencii sieti VSD a.s.
  2. o preložku elektroenergetického zariadenia VSD a.s.
  3. o prenájom podperných bodov v majetku VSD a.s.
  4. o tzv. iné vyjadrenia (napr. predĺženie platnosti vyjadrenia, všeobecné informácie, asanácia...)

Tlačivo si môžete pdf stiahnuť a po vyplnení doručiť osobne na jedno z Klientskych centier, písomne alebo e-malom na info@vsds.sk.

Ďakujeme za porozumenie.

VSD a.s.

  1. Back >