Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

VSD testovala odborné znalosti dodávateľov elektromontážnych prác

  1. 20.07.2017
  2. Späť >

Začiatkom júna sa v areáli ES Lemešany uskutočnil premiérový ročník súťaže s názvom Deň prác pod napätím na NN vedeniach. Možnosť otestovať svoje odborné znalosti prijali okrem našich kolegov aj zástupcovia kľúčových dodávateľských firiem elektromontážnych prác.

Úlohou tímov bolo za čo najrýchlejší čas zaizolovať krajný vodič, zriadiť domovú prípojku a prípadne vymeniť zistené poškodené prvky na simulovanom vedení. Odborná komisia hodnotila správny postup prác ako aj dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci.

„V bežnej praxi sa tieto druhy prác nerobia na čas. Vytváranie časovej tiesne však môže viesť k upúšťaniu od striktného dodržiavania zásad bezpečnej práce, čo sme sa snažili zachytiť aj na kameru. Celý priebeh súťaže bol totiž zaznamenaný, zostrih z prác obsahujúci prípadné chyby by mal následne slúžiť na školiace účely“, vysvetlil dôvod pre meranie času a nahrávanie podujatia Jozef Tóth, vedúci odboru Prevádzka VVN vedení a špecializované činnosti a autor myšlienky súťažného dňa.

To, že niektorý z tímov skončil ako prvý, však nezaručovalo jeho víťazstvo. Rozhodujúci bol výsledný čas celého družstva, ku ktorému sa pripočítali trestné minúty za všetky nesprávne, resp. nevykonané úkony. „Najviac trestných minút mohli tímy získať za nezistenie poškodeného izolátora, príp. za nevykonanie jeho výmeny. Našťastie to bol prípad len jedného zo súťažných družstiev. Hodnotené boli aj nedostatky administratívneho charakteru. Až v polovici prípadov bol nesprávne vyplnený Príkaz PPNN, za čo v konečnom dôsledku získali tímy najviac trestných minút“ povedal Juraj Bácskai, špecialista – PPN, ktorý dohliadal na postup súťažiacich družstiev po technickej stránke.

Súťaž uvítali aj kolegovia z oddelenia Riadenia bezpečnosti a kvality, ktorých úlohou bolo okrem kontroly dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci dohliadať aj na používanie OOPP. „Počas prác nedošlo k žiadnemu závažnému porušeniu BOZP pravidiel. Všimli sme si však, že napr. používanie ochranného štítu nebolo u niektorých súťažiacich plne automatické. Pravdepodobnosť riadneho požívania štítu v bežnej praxi preto pre nás ostáva otázna. Poznatky zo súťaže budeme určite aplikovať aj v školeniach a pri BOZP pochôdzkach“ zhodnotil priebeh súťaže Martin Kipikaša, technik ISMK.

„Sme radi, že možnosť otestovať svoje schopnosti prijalo aj niekoľko kľúčových dodávateľov. Veríme, že o rok sa stretneme opäť a to v ešte väčšom počte“ povedal p. Tóth.

Umiestenie súťažiacich družstiev:

  • 1. miesto – VSD, Enerkos, odbor Výstavba sietí – región Západ
  • 2. miesto – Nemec elektromontáže s.r.o.
  • 3. miesto – VSD, Prevádzka sietí – región Poprad
  • 4. miesto – VSD, Prevádzka sietí – región Humenné
  • 5. miesto – O.S.V.O. comp, a.s.
  • 6. miesto – SAG Slovakia

Krátke video zo súťažného dňa na stiahnutie:

  1. Späť >