Aktuality - eDSO

Tu nájdete archív aktualít publikovaných na portáli VSD.

Obsah stránky

 
Poruchová linka
0800 123 332
Zákaznícka linka
0850 123 312

Oplatí sa zmena 3-fázového pripojenia na 1-fázové?

 1. 18.05.2017
 2. Späť >

5 otázok -> 5 odpovedí

Ako istič ovplyvňuje moju cenu za elektrinu?

Ampérická hodnota ističa (číslo uvedené ako 25 A, 42 A, 63 A a pod.) udáva najvyššiu hodnotu odberu vašej domácnosti/firmy a pod. To znamená, koľko súčasne zapnutých elektrospotrebičov tento istič dokáže naraz zvládnuť. A tiež bezpečne, spoľahlivo a v štandardnej kvalite dodať elektrinu pre tieto spotrebiče. Ak amperáž ističa odberateľ naraz zapnutými elektrospotrebičmi prekročí, prejavuje sa to, ľudovo povedané, „vyhodením“ ističa. Začiatkom roka sa kvôli zmätkom okolo cien elektriny nesprávne hovorilo o „poplatku za istič“. V skutočnosti bola (ale to už neplatí) zmenená metodika výpočtu tarify za prístup do sústavy podľa toho, či má domácnosť 3-fázové alebo 1-fázové pripojenie. Nie však podľa výšky ističa – jeho amperáže. Amperáž ističa udáva technické limity pre distribúciu elektriny do domácnosti alebo firmy.

Čo docielim zmenou 3-fázového pripojenia na 1-fázové?

V súčasne platných cenníkoch môže odberateľ docieliť takouto zmenou akurát neuvážené obmedzenia vlastného úžitku z elektriny. Hovoríme o obmedzeniach pri využívaní buď aktuálnych elektrospotrebičov alebo budúcich, ktoré by možno odberateľ chcel kúpiť do svojej domácnosti. Jednofázové pripojenie je vhodné len pre veľmi nenáročnú domácnosť, ktorá využíva len drobné spotrebiče. Aj súčasné využívanie nenáročných spotrebičov v jednom okamihu môže byť obmedzené. Trojfázové pripojenie poskytuje oveľa väčšie možnosti kombinácií používaných spotrebičov. Pri jednofázovom pripojení napr. miešačka na betón fungovať nebude. Pri trojfázovom pripojení, naopak, nebude problém zapnúť rýchlovarnú kanvicu aj vtedy, keď bude prať práčka, resp. môžeme používať viacero spotrebičov v jednom čase, ako je to obvyklé minimálne počas sviatkov.

Čo k tomu potrebujem?

Okrem toho, že pri niektorých zapojených a využívaných elektrospotrebičoch zmena počtu fáz nie je ani možná, so znížením počtu fáz súvisia aj procesné a technické zásahy do elektroinštalácie; celkové posúdenie možnosti zmeniť 3-fázové pripojenie na 1-fázové, doloženie príslušnej dokumentácie, revíznej správy. Tiež s tým bezprostredne súvisí uzavretie novej zmluvy o pripojení a o združenej dodávke elektriny.

Čo to stojí?

Všetky tieto kroky zároveň zahŕňajú aj ďalšie náklady, ktoré so zmenou súvisia (vypracovanie dokumentácie, realizácia takejto zmeny, ktorá určite nebude bezplatná, vyhotovenie revíznej správy). Zároveň si tým odberateľ sám stanoví hranice pri využívaní elektriny a automaticky zo svojej domácnosti vylúči spotrebiče, ktoré by v budúcnosti mohol potrebovať – čerpadlo na vodu zo studne (darling), miešačku, prípadne cirkulárku. Alebo minimálne vylúči používanie viacerých spotrebičov v rovnakom čase.

Kto môže mať 1-fázové pripojenie a kto potrebuje 3-fázové?

1-fázové pripojenie je vhodné pre domácnosť, ktorá používa elektrinu na:

 • svietenie;
 • na drobné elektrospotrebiče
 • a nepoužíva viacero spotrebičov naraz (napr. kombinácia rýchlovarná kanvica – elektrická rúra na pečenie – vysávač).

3-fázové pripojenie je vhodné pre domácnosť, ktorá používa elektrinu na:

 • vykurovanie;
 • prietokový ohrev vody;
 • varenie na indukčnej varnej doske a pečenie v elektrickej rúre (hoci len počas sviatkov);
 • niekoľko naraz zapnutých elektrospotrebičov (vysávač, mikrovlnka, práčka, sušička);
 • domáce kutilské práce (miešačka, zváračka, cirkulárka);
 • klimatizáciu.
 1. Späť >